DEENPL

O mnie

Eckhard Schwarzenberger

sztuka cyfrowa & fotografia

Studia w Wolnej Akademii Sztuki w Nürtingen u Günthera Regera, Harry'ego Waltera, Armina Bremickera
Wykwalikowany terapeuta sztuki
Kulturoznawca; inicjator projektu upamiętnienia Topf & Söhne w Erfurcie
Publikacje na temat sztuki po Auschwitz, pamięci w miejscu zbrodni, outsider art
Założenie i prowadzenie pracowni dla artystów z potrzebami pomocy
Kurator
Artysta freelancer od 1996 roku
Unterschrift Eckhard

Na początku mojej kariery artystycznej zajmowałem się grafiką i malarstwem. Później zainteresowały mnie też inne formy sztuki, szczególnie kwestie

interakcji pomiędzy sztuką a odbiorcą. Dlatego opracowałem eksperymentalne rozwiązania, które dotyczyły uczestnictwa, poczucia własnej skuteczności i komunikacji. Rozróżnienie i/lub rozdział między sztuką a odbiorcami, między pracą a życiem były pytaniami dla eksperymentalnych akcji, instalacji i performance'ów.

Instalacje & performance

1994

Język migowy; instalacja, występy, sztuka performance (Nürtingen, Pszczyna )

1994

światło-dźwięk-pomieszczenie; pomieszczenie-, dźwięk instalacja (Nürtingen)

1996

Teleklang; dźwięk instalacja (Nürtingen)

1996

SPOTKANIE; interdyscyplinarne wydarzenie artystyczne (Nürtingen)

1997

Pokarz mi twoją stronę czekolady; performance (Nürtingen, Reutlingen)

1999

Room No 1; instalacja w pomieszczeniu (Freiburg)

1999

Fluxusdesign; sztuka przedmiotu(Freiburg)

2002

Laboratorium pamięci; sztuka przedmiotu (Berlin)

2015

Der Wal; instalacja w pomieszczeniu(Berlin)

2018

Cztery kąty - cztery perspektywy; instalacja w pomieszczeniu, taśma artystyczna (Berlin)

2018

Tylko jeden moment; instalacja wideo (Berlin)

2018

Dać odpowiedź instalacja wideo (Berlin)
W ostatnich latach coraz częściej sięgam po cyfrowe formy wyrazu. Fotografia cyfrowa była dla mnie początkiem badania tego, co ogólnie określa się mianem cyfrowej rewolucji. Piksele to podstawowe elementy współczesnych światów wizualnych, które determinują nasze postrzeganie rzeczywistości. Obrazy cyfrowe oferują szerokie pole do stawiania pytań o prawdziwość i autentyczność doświadczenia, o pewność w ramach systemów odniesienia.

W tych właściwie matematycznie dokładnych obrazowych światach szczególnie interesuje mnie niejednoznaczność, ambiwalencja interpretacyjnych schematów, dychotomia między ostrością a nieostrością elementów, rozmycie i ślady ruchu, nakładanie, nawarstwianie i aliencja, pseudo przestrzenność, efekty i przypadkowe operacje. Pozwalają mi one na wstępne określenie obrazu i wypracowanie estetyki, która najlepiej pasuje do przedmiotu moich badań.

Te badania dały początek temu co nazywam "generatywnym fotomalarstwem". Treści obrazów wyrastają z drzewa genealogicznego przodków i przodkiń, łączą się, rozwijają niezależność z pokolenia na pokolenie, które całkowicie wyemancypowały się od dawnych obrazów. Nierozpoznawalność tego, co znane, rozmywania i łączenie jest istotnym elementem ekspresji ulotności, subiektywnej niespecyficzności oraz produktywnego charakteru naszych wspomnień i percepcji, a także odpowiadających im schematów, które determinują nasze postrzeganie świata.

Z drugiej strony dochodzenie prowadzi do coraz prostszych, bardziej przejrzystych struktur, podstawowych wzorców percepcji estetycznej. Linie, płaszczyzny, kolory nie są wynikiem abstrakcji.

Są one częścią analizy naszego sposobu patrzenia na rzeczy. Poezja piksela jako rodzaju boskiej cząstki wirtualnego światopoglądu, który zmienia nasz stosunek do natury i rzeczywistości.

W przeciwieństwie do sztuki oprogramowania lub konceptualnej sztuki cyfrowej, interesuje mnie ponowne połączenie sztuki pikseli z analogowymi przestrzennymi formami prezentacji, takimi jak malarstwo panelowe, instalacja lub rzeźba, co przywraca sztuce cyfrowej haptyczny i zmysłowy poziom percepcji, a tym samym oferuje naszej mentalnej formie propozycję przekładu na naszą materialną egzystencję. Innym sposobem jest przetwarzanie obrazów cyfrowych za pomocą klasycznych metod malarskich.

Rewolucja cyfrowa to przede wszystkim także rewolucyjny przewrót naszego bycia w świecie i podjęcie dialogu z zupelnie inną niż dotychczasową estetyką. Po malarstwie i rzeźbie, następnie fotografii i filmie, przesuwa naszą egzystencjalną rzeczywistość w dalszą podróż od fizycznej materialności w kierunku tego, co czysto duchowe.

Poza pracą artystyczną angażuję się jako kurator i twórca wystaw, kulturoznawca, arteterapeuta, autor tekstów piosenek, kochany i kochający mąż, a także właściciel psa.

Projekty

1997-2001

Inicjatywa budowy miejsca pamięci dla Topf & Söhne (Erfurt)

2001

Unort Brache; wystawa (Erfurt, Jena, Worms, Frankfurt am Main)

2002

...und ab die Post!; festiwal sztuki- galeria spektakli (Berlin)

2003

Lauschen im Schweigen; CD

2008

Entfaltung ins Leben; CD

2013

art+weise; wystawa (Berlin)

2014

Lebenszeit; CD

2014

Das Herz hat seine Gründe; CD

2016

koncepcja i budowa pracowni malarstwa terapeutycznego atellier dla artystów wymagających wsparcia (Berlin)

2017

Herausspaziert im Rahmen des Unmöglichen; wystawa
(Berlin)

2018

Social Acceleration; ścieżka dźwiękowa do filmu (Berlin)

2018

Erzähl mir mal was; wystawa, instalacja w pomieszczeniu (Berlin)

2018

Erzähl mir mal was; wystawa, instalacja w pomieszczeniu (Berlin)

Prezentacje

1994

Terapia sztuki w klinice sądowej (Straubing)

1996

Symmetrie - Asymmetrie (Nürtingen)

1999

Die Kunst der Erinnerung; sympozjum (Erfurt)

2000

Was passiert mit der Brache von Topf & Söhne?; seria prezentacji
(Erfurt)

2001

Erinnerung ist manchmal ein heißes Eisen!; sympozjum (Erfurt)

2011

Singersongwriter: występ gościnny TV Noir (Berlin)

2015

budowanie wspólnoty w zakresie honorowych towarzyszy hospicyjnych (Berlin)

2016

Vom Mut künstlerisch zu handeln (Berlin)

2017

sztuka w psychiatrii społecznej (Berlin)

Publikacje

1997

broszura TOPF & Söhne - Holocaust und Moderne (Stuttgart) , przedruk poprawiony, (Erfurt 1999)

2001

katalog wystawy: Unort Brache

2002

książka (Hrsg. und Autor u.a.): Firma Topf & Söhne – Hersteller der Öfen für Auschwitz, Campus Verlag (Frankfurt am Main)

2004

katalog wystawy: Die zivile Mittäterschaft, eine Leerstelle unserer Erinnerungskultur, in: Stets gern für sie beschäftigt!, ifa Galerie (Berlin)

2007

strona: Wie Gemeinschaft entsteht. (projekt nie jest dostępny online)

2008

Audio CD: Entfaltung ins Leben, Lieder über das Leben

2009

strona: Was ist Kunsttherapie? (projekt nie jest dostępny online)

2013

katalog wystawy: art+weise, Bilder von Menschen mit besonderem Erleben (Berlin)

2017

różne teksty dotyczące pracy jako arteterapeuta z artystami z upośledzeniem umysłowym
więcej

2018

Erzähl mir mal was; Interview
więcej

2018

katalog wystawy, Erzähl mir mal was (Berlin)

2021

nowe wydanie i przedruk: książka (Hrsg. und Autor u.a.): Firma Topf & Söhne – Hersteller der Öfen für Auschwitz, Campus Verlag (Frankfurt am Main)