DEENPL

Wiadomości

Od zdjęcia do obrazu

Używam fotografii głównie jako punktu wyjścia do cyfrowego procesu projektowania. Dla mnie fotografie funkcjonują jak paleta malarska, jako zbiór materiałów, mieszanie i elementy strukturalne...
Więcej informacji

Generatywne malowanie zdjęć

Fotografie z własnej ręki,w dodatku zebrane od laików lub z Internetu, są komponowane przez technologię cyfrową, generator przypadkowych obrazów do czegoś nowego. Wytworzenie doświadczenia estetycznego polega na znalezieniu tych "właściwych", aby właśnie te, w przeciwieństwie do wszystkich innych przypadkowych trafień, uznać za rzeczywistość istotną dla życia. Jest to artystyczny proces zbierania, sortowania, porównywania, oceniania, wreszcie wybierania, kompilowania, mieszania i komponowania....
Więcej informacji