DEENPL

Wiadomości

Interwencja receptora przepuszczalnego

Procesrozwoju obrazu odbywa się poprzez to, że umieszczam informacje na pustejprzestrzeni obrazu...
Więcej informacji

Moment eudajmoniczny

Obraz jest efektem współpracy z Eckhardem. Jest to pierwszy obraz z planowanej serii obrazów, w których za wzór posłużą prace fotograficzne...
Więcej informacji

Protokół z dynamicznego śledztwa

Często używam terminu energia do opisania mojej sztuki. Również w tym, nowym malarstwie, dynamiczne badanie zajmuje się formą pojawienia się energii.Poszukując odpowiedniego opisu pojęcia energii, natknąłem się na oryginalny termin "Enérgeia" Arystotelesa,...
Więcej informacji